Logo

Stortplaats Vluchtoord

Ontwerp

Vergunning

SDE++ subsidie

Bouw

Realisatie

13.700 zonnepanelen plaatsen op een vuilstort met een oppervlakte van 10 hectare. Het project op aan de Vluchtoordweg is het derde stortplaatsproject van TPSolar. Het zonnepark zal een vermogen krijgen van 7 MW. Dit staat gelijk aan het jaarverbruik van 2.100 gemiddelde Nederlandse huishoudens.

Inrichting

Het doel van TPSolar is om de situatie voor de omgeving en omwonenden zoveel als mogelijk ongewijzigd te laten. Dat betekent dat het huidige groene aanzicht zoveel mogelijk gehandhaafd blijft en er daarnaast extra aandacht wordt besteed aan het verder beperken van ongewenst zicht op de installatie. Hiervoor heeft een landschapsarchitect een groenontwerp opgesteld.

Rekening houdend met de hellingshoeken van de taluds, de benodigde toegangswegen en faciliteiten voor nazorg en onderhoud, en de schaduwwerking van de heuvel en omringende begroeiing is een inrichtingsplan gemaakt waarin op verantwoorde wijze het maximale aantal zonnepanelen is gesitueerd. Het gaat hierbij om circa 13.700 panelen, met een opbrengst van 7 MWp.

Planning

De bouw van dit project is in voorbereiding, maar is vertraagd doordat er tijdelijk geen aansluitmogelijkheden zijn op het hoogspanningsstation in Uden.

Contact
Heeft u een vraag omtrent Zonnepark Vluchtoord in Uden?
Of zou u willen participeren in dit project?

Neem dan contact op met projectontwikkelaar Stephan Roijers
stephan.roijers@tpsolar.nl of 023 741 01 44