Logo

Werkbezoek ministeries op multifunctionele zonneparken

4 mei 2023

Vorige week heeft TPSolar, samen met Holland Solar en GroenLeven, het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties meegenomen op rondleiding langs verschillende multifunctionele zonneparken. De ambtenaren die aanwezig waren houden zich vanuit deze ministeries bezig met de uitrol van zonne-energie en het verduurzamen van Nederland.

De rondleiding ging van start bij een zonnepark van GroenLeven, waar de combinatie van bessenkwekerij en zonne-energie getoond werd aan de ambtenaren. Op dit zonnepark leveren de zonnepanelen niet alleen energie op, maar dienen ze ook als bescherming voor de bessen tegen een flinke hagelbui.

Wij hebben de ambtenaren mogen rondleiden op ons zonnepark Hoogveld-Zuid in Uden. Hierbij hebben wij voornamelijk uitgelegd hoe het zonnepark naast het opwekken van duurzame energie, ook een bijdrage levert aan het stimuleren van de biodiversiteit en ecologie. Dit wordt gedaan door onder meer bloemen en kruiden die tussen de panelen groeien, een ecologische verbindingszone langs het park in te richten en bijenkasten te plaatsen. Drie keer per jaar grazen de 125 Kempische Heideschapen van Dirk Geenen een paar weken in het zonnepark in Uden. Dit is op zo’n manier ingericht dat de flora en fauna in dit gebied de kans krijgt zich voort te planten.

Na ons zonnepark in Uden vervolgden de ambtenaren en Holland Solar hun rondleiding bij een zonnecarport dat bovenop de parkeergarage van de IKEA in Eindhoven staat. Het was in 2021 één van de eerste vestigingen in Europa die ook gebruik ging maken van de parkeerplaats om zonne-energie op te wekken.

Het was middag vol inspiratie en goede gesprekken. Ondanks dat het een druilige maandag was (en dus geen ideale dag voor het bezoeken van een zonnepark) kijken wij terug op een geslaagde en waardevolle dag.