top of page

Zonnepark Noord-Zuid

Unknown.png
fase 1.png

De nationale en Gelderse ambities zijn om in 2050 (nagenoeg) energieneutraal te zijn. De gemeente West Maas en Waal heeft zich gecommitteerd aan deze doelstelling. De opgave is zo omvangrijk dat met alleen kleinschalige productie van zonne-energie op daken het onmogelijk is om energieneutraal te worden. Ook grootschalige productie is nodig, in de vorm van zonneparken. De gemeente heeft het initiatief van TPSolar geselecteerd om een omgevingsvergunning voor te bereiden en die voor de zomervakantie in te dienen. Het beoogde Zonnepark Noord-Zuid bevindt zich in Altforst, tegen de grens met Druten aan de N329 Noord-Zuid. Een ander belangrijk onderdeel van het zonnepark is dat er veel nieuwe natuur zal worden aangelegd. Ook wordt er een recreatieve route gecreëerd. Op deze manier is er een zonnepark-initiatief ontstaan met een bijzondere balans tussen de productie van groene stroom, biodiversiteit, recreatie en landschap.

Tender zonnepark-initiatieven West Maas en Waal

In juni 2021 stelde de gemeenteraad de ‘beleidsvisie Zon’ vast, samen met een ‘selectieleidraad voor zonne-energie’. Initiatiefnemers zoals TPSolar hadden tot eind augustus 2021 de tijd om een plan voor een zonnepark in te dienen. Dit ging via een zogeheten tenderprocedure, waarbij een beoordelingscommissie alle binnengekomen plannen heeft getoetst en beoordeeld. Er waren in totaal 13 plannen ingediend. In november 2021 maakte de gemeente bekend dat 3 plannen voor een zonnepark, waaronder degene van TPSolar, door mogen met de ruimtelijke procedure. Sunvest en TPSolar zijn met een plan voor hun zonnepark aan de Ulandsestraat en aan de Noord-Zuid in Altforst door de gemeente geselecteerd, omdat beide plannen naast elkaar liggen, wordt onder andere gezamenlijk opgetrokken in de gesprekken met de omgeving.

 

​Groene stroom voor 4700 huishoudens

Het zonnepark Noord-Zuid zal een grote bijdrage leveren aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente en levert groene stroom voor 4700 huishoudens.

Participatie voor de omgeving: meedenken én meedoen

TPSolar heeft de afgelopen maanden al zogeheten keukentafelgesprekken gevoerd met direct omwonenden. Dit zijn de mensen die binnen een straal van ongeveer 350 meter van de zonneparken-initiatieven af wonen en zicht hebben op het zonnepark initiatief. Met o.a. hun wensen en opmerkingen is de huidige ontwerp van het zonnepark gemaakt. 

Eerste informatiebijeenkomst 21 april 2022

Op 21 april is er een informatieavond georganiseerd in het lokale dorpshuis de Uithof. TPSolar en Sunvest willen de buurt informeren en de wensen en ideeën ophalen om de plannen voor de projecten te versterken. Wij vinden het belangrijk dat alle vroegtijdig geïnformeerd worden en hun wensen kunnen uiten voor het zonnepark en de landschappelijke inpassing. 

Bekijk hier alle informatie zoals getoond tijdens de informatiebijeenkomst op 21 april 2022: ​

☀️Uitnodiging informatiebijeenkomst

☀️Presentatie informatiebijeenkomst

☀️Combitekening

☀️Landschappelijk plan en dwarsdoorsnede

☀️Verslag informatiebijeenkomst

Tweede informatiebijeenkomst 16 juni 2022

Op 16 juni heeft TPSolar een tweede informatieavond georganiseerd. 

Bekijk hier alle informatie zoals getoond tijdens de informatiebijeenkomst op 16 juni 2022:

☀️Uitnodiging informatiebijeenkomst

☀️Presentatie informatiebijeenkomst
☀️Ontwerp Zonnepark Noord-Zuid

☀️Posters 

☀️Verslag informatiebijeenkomst

​Vervolg

U heeft volop de gelegenheid om input op de plannen te geven en met ons in gesprek te gaan over de inrichting. TPSolar streeft ernaar om omwonenden nauw te betrekken bij haar projecten door hun adviezen en ideeën mee te nemen over het ontstaan van meerwaarde, het ontwerp en andere punten die zij belangrijk vinden.

Stuur een e-mail naar info@tpsolar.nl of neem telefonisch contact met ons op via 023 741 01 44.

Voorbeeld van bloemrijk grasland op Zonnepark Berkelweide, Lochem

Neem dan contact op met

projectontwikkelaar Rose Concolato 

rose.concolato@tpsolar.nl of 023 741 01 44

Contact

Heeft u een vraag omtrent

Zonnepark Noord-Zuid in West Maas en Waal? 

Of zou u willen participeren in dit project? 

2020_07_16_0515.jpg
bottom of page