Zonnepark Noord-Zuid

Schermafbeelding 2021-08-30 om 15.35.24.png
TPSolar projectfase 1.png

De nationale en Gelderse ambities zijn om in 2050 (nagenoeg) energieneutraal te zijn. De gemeente West Maas en Waal heeft zich gecommitteerd aan deze doelstelling. De opgave is zo omvangrijk dat met alleen kleinschalige productie van zonne-energie op daken het onmogelijk is om energieneutraal te worden. Ook grootschalige productie is nodig, in de vorm van zonneparken. De gemeente wil in eerste instantie tot in totaal circa 20 hectare, waarbij enige afwijking (tot 25%) op dit beleidsplafond mogelijk is gaan vergunnen aan zonneparken. 

 

Tender zonnepark-initiatieven West Maas en Waal

De gemeente West Maas en Waal heeft de Selectieleidraad grootschalige zonne-energie” opgesteld, hierin worden randvoorwaarden en uitgangspunten gegeven waar de initiatiefnemers aan moeten voldoen. Een onafhankelijke toetsingscommissie beoordeelt de initiatieven met behulp van deze selectieleidraad, begin november zal deze commissie bekend maken welke zonnepark-initiatieven gekozen zijn. 

Klik hier voor de Beleidsvisie Zon van de gemeente West Maas en Waal.

 

Groene stroom voor 4200 huishoudens

Het zonnepark zal een grote bijdrage leveren aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente en levert groene stroom voor 4200 huishoudens. Het beoogde Zonnepark Noord-Zuid bevindt zich in Altforst, tegen de grens met Druten aan de N329 Noord-Zuid. 

 

Participatie voor de omgeving: meedenken én meedoen

TPSolar streeft ernaar om de plannen op een goede manier en in samenspraak met de direct omwonenden op te stellen en dat er tevens een goede inpassing in het landschap komt. Hiervoor zijn verschillende keukentafelgesprekken gevoerd. Ook hebben wij een eerste inventarisatie gedaan naar lokale partijen die kunnen bijdragen aan de bouw, beheer en/of onderhoud van het zonnepark.

 

Koppelkansen voor de natuur en ecologie

Een ander belangrijk onderdeel van het zonnepark is dat er veel nieuwe natuur zal worden aangelegd. Op deze manier is er een zonnepark-initiatief ontstaan met een bijzondere balans tussen de productie van groene stroom, biodiversiteit en landschap. Het plan voor de landschappelijke inpassing is door een landschapsarchitect ontworpen in overleg met de lokale omgeving en IVN West Maas en Waal. Het zonnepark zal worden ingezaaid met bloemrijk grasland, keverbanken, bloemblokken, knotwilgen en poelen en zal worden omringd door patrijzenhagen.

          Voorbeeld van bloemrijk grasland op Zonnepark Berkelweide, Lochem

Voorbeeld van bloemrijk grasland op Zonnepark Berkelweide, Lochem

Contact

 Heeft u een vraag omtrent Zonnepark

Noord-Zuid in West Maas en Waal? Of zou u willen participeren in dit project? 

 

Neem dan contact op met 

Projectontwikkelaar Rose Concolato    

via rose.concolato@tpsolar.nl of 

023 741 01 44.

2020_07_16_0515.jpg