Logo

Zonnepark Noord-Zuid

Ontwerp

Vergunning

SDE++ subsidie

Bouw

Realisatie

Een oppervlakte van 8 hectare wordt ingericht voor de productie van duurzame energie en het aanleggen van nieuwe natuur. De gemeenteraad van West Maas en Waal heeft in 2021 het zonnepark-initiatief van TPSolar uitgekozen om een omgevingsvergunning voor te bereiden. Het zonnepark zal een vermogen krijgen van 15,2 MW. Dit staat gelijk aan het jaarverbruik van 4.500 gemiddelde Nederlandse huishoudens.

Gemeente West Maas en Waal

Het doel van de gemeente West Maas en Waal is om in 2050 energieneutraal te zijn. Om dit te behalen, zet de gemeente in op energiebesparing en zonnepanelen op daken, maar ook op grootschalige duurzame energieprojecten, zoals zonneparken. De gemeente heeft een beleidsvisie Zon vastgesteld en opende tegelijkertijd een tenderprocedure voor ontwikkelaars. TPSolar heeft een plan gemaakt voor Zonnepark Noord Zuid met nieuwe natuur en een recreatieve route. Door de bijzondere balans van groene stroom, biodiversiteit, recreatie en landschap in het ontwerp, is TPSolar uitgekozen. Door de krapte op het elektriciteitsnet, is in 2023 het plan voor een batterijsysteem bijgekomen. Met TPStorage kunnen wij dan energie opslaan voor later gebruik en ruimte op het net.

Bewonersparticipatie

Bewonersparticipatie bestaat uit twee onderdelen: planparticipatie en financiële participatie.

Bij planparticipatie kan je meedenken over de plannen, het ontwerp, de inrichting, het beheer en het onderhoud van het zonnepark. Omwonenden van het zonnepark worden hierbij actief betrokken door informatie op de website en sociale media, informatiebijeenkomsten en keukentafelgesprekken. In 2022 hebben omwonenden meegedacht met Zonnepark Noord Zuid.

Hier kan je het landschapsontwerp vinden van het zonnepark, en hier het verslag van de informatiebijeenkomst op 16 juni 2022. Wil je ook de rest van de informatie die op de bijeenkomsten getoond zijn? Neem dan contact met ons op!

Financiële participatie is het mee-investeren en/of het voordeel ervaren van de opbrengsten van een zonnepark. Financiële participatie is maatwerk. Vanaf 2024 zullen wij met omwonenden het gesprek aangaan over de mogelijkheden van het meeprofiteren van Zonnepark Noord Zuid.

​Vervolg

Sinds mei 2023 is de omgevingsvergunning voor Zonnepark Noord Zuid en de bijbehorende batterijopslagsystemen onherroepelijk verklaard. De verdere planning is nog van verschillende factoren afhankelijk. Zo moeten wij de uitslag van de SDE++ subsidie (Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie) aanvraag afwachten. Deze subsidie is nodig om het project te kunnen realiseren. Nadat deze is toegekend kan pas gestart worden met de voorbereidingen voor de financiering en de bouw. Wij hopen in 2025 te kunnen starten met de bouw van het zonnepark en het batterijopslagsysteem.

Contact
Heeft u een vraag omtrent Noord-Zuid in West Maas en Waal?
Of zou u willen participeren in dit project?

Neem dan contact op met asset manager Rose Concolato
rose.concolato@tpsolar.nl of 023 741 01 44