Logo

Wij wensen u fijne feestdagen!

22 december 2023

Terugkijkend op het afgelopen jaar kunnen we concluderen dat het een bijzonder en roerig jaar is geweest voor de zonne-energiesector. Zo werden er afgelopen jaar weer recordhoogtes bereikt wat betreft het aantal geïnstalleerde systemen. De meest recente berichten laten zelfs zien dat Nederland Australië voorbij is als het land met het meeste opgestelde vermogen aan zonnepanelen per inwoner. Nederland stond al langere tijd bovenaan in Europa, maar zou hiermee nu dus ook wereldwijd de lijst aanvoeren.

Nederland zonneland? Dat zou je niet zeggen kijkend naar het weer van de afgelopen maanden, maar met de opwekking van zonnestroom gaat het dit jaar beter dan ooit. Alle zonnepanelen in ons land tezamen hebben dit jaar al meer stroom opgewekt dan in heel 2022 bij elkaar. De totale opwek van zonnepanelen op woningen is nu al genoeg om alle inwoners van Noord-Holland en Gelderland een jaar lang van groene stroom te voorzien!

Dat is een opsteker voor iedereen met een groen hart en voorkeur voor meer energie-onafhankelijkheid. Toch betekent dit niet dat we achterover kunnen leunen. Het snel en massaal uitrollen van zonnepanelen blijft nodig als we onze doelstellingen voor de energietransitie willen realiseren. Recent onderzoek toont aan dat het doel uit het Klimaatakkoord (van 35 terrawattuur) zeer waarschijnlijk gehaald gaat worden, maar dat het streefdoel (van 55 terrawattuur) nog ver weg is. Daarnaast blijkt uit het rapport dat de groei op langere termijn stagneert, bijvoorbeeld door ruimtelijke beperkingen, strengere regelgeving en netcongestie. Het is dus van uiterst belang dat we naar een slimme combinatie van opwek, levering, opslag en energieconversie gaan. Wij zagen dit al tijdig aankomen en zijn al bezig met het verbreden van onze activiteiten, zoals het oprichten van zusterbedrijf TPStorage eind 2022.

De meest recente politieke ontwikkelingen kunnen weer nieuwe uitdagingen en onzekerheden met zich meebrengen. Daarbij is het wel goed om te blijven bedenken dat een grote meerderheid van de kiezers vóór klimaatbeleid heeft gestemd. Tegelijkertijd is de kabinetsformatie natuurlijk spannend. 

We zien de politieke verandering in eigen land met interesse tegemoet, maar zullen zeker niet achterover gaan leunen. Ook in Den Haag kan men er niet omheen dat er meer duurzame energie nodig is. Zonneparken zijn een bewezen belangrijke succesfactor voor het behalen van de klimaatdoelen en zorgen voor lokaal opgewekte goedkope energie. Samen met lokale overheden, landeigenaren, agrariërs, bewoners en energiecoöperaties zullen wij ons daarom blijven inzetten voor het realiseren van ecologische en maatschappelijk verantwoorde zonneparken. Met energieopslagsystemen.

Wij wensen u een goede gezondheid, fijne feestdagen en vooral een zonnig 2024 toe.

Met vriendelijke groet, mede namens iedereen van TPSolar,

René Hendriks en Erik Wieffer