Logo

Zonnepark Armhoede in Lochem in bedrijf

Halverwege mei werd de elektrische aansluiting van Zonnepark Armhoede in Lochem in bedrijf gesteld. Na de nodige tests levert het zonnepark nu officieel groene stroom aan het net. Het is daarmee niet alleen het eerste grote zonnepark in Lochem dat gebouwd is, maar ook het eerste dat operationeel is.

Het zonnepark is gerealiseerd op Armhoede, een voormalige vuilstort. Met ruim 23.000 zonnepanelen wordt 8,9 megawattpiek elektriciteit opgewekt. Dit staat gelijk aan het gemiddelde jaarverbruik van zo’n 2.500 huishoudens.

Bouwkundig complex proces
René Hendriks, directeur van TPSolar is blij dat het zonnepark is aangesloten, al ging er logischerwijs behoorlijk wat werk aan vooraf. “Het bouwen van een zonnepark op een gesloten stortplaats is een complex proces”, licht hij toe. “Armhoede is een ‘afvalberg’, die ruim 25 meter boven het omringende landschap uitsteekt. De stortplaats is afgedekt met een aantal lagen, en heeft allerlei leidingen en voorzieningen, die absoluut intact moeten blijven, zowel tijdens als na de bouw.”

Eerder realiseerde TPSolar al een zonnepark op een stortplaats in Dordrecht. Voor een beoogd zonnepark op een stortplaats in Uden beschikt TPSolar inmiddels over de vergunning. “We hebben inmiddels aardig wat ervaring met het realiseren van zonneparken op vuilstorten, maar elk project is anders”, reageert Hendriks. “Ik ben blij dat wij in Lochem, samen met verschillende experts en belanghebbenden, dit project succesvol hebben kunnen realiseren”.

Van bouw naar aansluiting
De bouw van Zonnepark Armhoede begon in september 2019 en was na ongeveer drie maanden afgerond. De netaansluiting liet echter nog wat langer op zich wachten. De kabel die loopt van het zonnepark naar het hoogspanningsstation van Liander aan de Kanaaldijk had eigenlijk in december 2019 al aangesloten moeten zijn. Door verschillende tegenslagen in de vergunningverlening en in de afstemming met Rijkswaterstaat, is de planning uiteindelijk fors uitgelopen.

Stortplaats geschikte locatie voor een zonnepark
Een vuilstort wordt vaak gezien als geschikte locatie voor een zonnepark, omdat er op deze manier “nuttig” gebruik wordt gemaakt van gronden die ooit een plek waren om afval kwijt te raken. Zo zag gemeente Lochem het ook. Wethouder Henk van Zeijts is de portefeuillehouder voor onder andere het thema duurzaamheid. “Nederland heeft een flinke opgave om schone energie op te wekken en dat betekent dat ook in onze gemeente meer zonneparken en windmolens zullen komen,” legt Van Zeijts uit. “Het is echter niet makkelijk om deze een plek te geven. Het zonnepark op Armhoede is een voorbeeld van slim omgaan met ruimte: schone energie opwekken op een voormalige vuilstort”.

Veel vuilstorten liggen echter te ver van een elektrische aansluiting, zijn nog niet (volledig) gesloten, of zijn in oppervlakte te klein om de grote extra kosten terug te kunnen verdienen. “Als je er op die manier naar kijkt vallen helaas een hoop vuilstorten op voorhand al af”, zegt Hendriks. “Dat maakt het dus extra bijzonder dat wij drie van deze projecten kunnen doen.”

Participatie en oog voor de omgeving
Ook naast of nabij locaties zoals voormalige vuilstortplaatsen wonen mensen. “Waar ook in Nederland je iets wilt gaan realiseren, je zit vaak letterlijk in iemands achtertuin”, legt projectontwikkelaar Stephan Roijers van TPSolar uit. “In eerste instantie is er daarom weerstand, al helemaal in landelijke gebieden. Dat betekent dat je goed met mensen in gesprek moet blijven, dat je open moet staan voor wat zij willen en dat je ze de kans moet geven om aan het idee te wennen”.

Via informatieavonden en buurtbijeenkomsten zijn omwonenden geïnformeerd en werden zij betrokken bij de inrichting en aanleg. Op verzoek van de buurt heeft TPSolar een forse extra investering gedaan in groenaanleg om op deze manier te zorgen dat er jaarrond zo min mogelijk zicht is op de panelen. TPSolar heeft ook in vergaande mate transparantie gegeven over vooronderzoeken en veiligheidsaspecten.

Huidige situatie en plannen voor officiële opening
In de afgelopen maanden heeft een lokaal hoveniersbedrijf tientallen extra bomen en duizenden struiken aangeplant rondom het zonnepark. Op het bovenvlak van de ‘berg’ is bijna 1 hectare aan bloemrijke kruiden ingezaaid. In juni worden daar ook nog acht grote bijenhotels bij geplaatst, die TPSolar zelf heeft ontwikkeld en laat bouwen in een sociale werkplaats. “We willen uiteraard nog een echte feestelijke opening van het zonnepark organiseren”, zegt René Hendriks. “Of dat nog voor of pas na de zomer gaat gebeuren hangt natuurlijk vooral af van de Corona-situatie”. Na de zomer start TPSolar ook met de bouw van hun tweede zonnepark in Lochem, aan de Kanaaldijk.

Zelf stroom ontvangen van Zonnepark Armhoede?
De stroom van Zonnepark Armhoede wordt geleverd aan energiemaatschappij Vandebron. Inwoners van Lochem en overige geïnteresseerden kunnen nu via deze energiemaatschappij groene stroom van dit zonnepark afnemen. Nieuwe klanten ontvangen € 100,- korting op hun eerste jaarafrekening. Aanmelden kan via de volgende link: https://bit.ly/3bZZ9IO