Logo

Zonnepark Berkelweide in Lochem in bedrijf

Vorige maand werd de elektrische aansluiting van Zonnepark Berkelweide in Lochem in bedrijf gesteld. Na verschillende tests levert het zonnepark nu officieel groene stroom aan het net. Het is daarmee het tweede zonnepark in gemeente Lochem. Eerder realiseerden wij een zonnepark op Armhoede, een voormalige vuilstortplaats.

Zonnepark Berkelweide ligt net buiten de kern van Lochem, in de kruising van de N346 en het Twentekanaal en aan de noordzijde van rivier de Berkel. Met ongeveer 25.000 zonnepanelen wordt 9,5 megawattpiek elektriciteit opgewekt. Dit staat gelijk aan het gemiddelde jaarverbruik van zo’n 2.700 huishoudens.

Berkelweide als proeftuin
De ligging van Zonnepark Berkelweide maakt het een ideale locatie om onderzoek te doen naar innovatieve technieken en ontwikkelingen op het gebied van zonne-energie. Om deze reden zal TPSolar in het voorjaar van 2021 op Zonnepark Berkelweide diverse proefopstellingen inrichten om ervaring op te doen met agrarische toepassingen tussen en onder de panelen (daarover berichten wij u later meer!). Daarnaast heeft Berkelweide een testomgeving met honderden zogeheten ‘bifacial’ zonnepanelen. De komende periode zal worden onderzocht wat voor effecten deze zonnepanelen hebben voor de opbrengst en op de bodembegroeiing. De uitkomsten hiervan kunnen wij vervolgens weer gebruiken bij onze andere projecten in Nederland.

Participatie
TPSolar hecht groot belang aan het inpassen van de wensen van de direct omwonenden. Via informatieavonden en buurtbijeenkomsten zijn zij geïnformeerd over en betrokken bij de inrichting en aanleg van het zonnepark. Inwoners van Lochem kunnen met voorrang financieel participeren in het zonnepark. Details daarover worden binnenkort bekend gemaakt.

Daarnaast is TPSolar hoofdsponsor van het Zonnebloemlint in Lochem en wordt er gekeken naar hoe energiecoöperatie LochemEnergie ondersteunt kan worden. Voor de buren van Zonnepark Berkelweide, motorcrossvereniging MACSEV, zal een groene elektriciteitsvoorziening worden ingericht (ze zijn nu afhankelijk van een dieselgenerator). Ook komt er voor fietsers en voetgangers een rustpunt met een picknicktafel en een informatiebord langs de Kanaaldijk. Bij het informatiebord komt een doorkijk in de groene omhaging zodat geïnteresseerden het panelenveld kunnen zien.

Voor meer informatie over Zonnepark Berkelweide, zie ook de projectpagina: https://www.tpsolar.nl/berkelweide.