Logo

Zonnepark Bloesemlaan in Zeewolde in bedrijf

22 november 2022

Eind vorige week werd de elektrische aansluiting van Zonnepark Bloesemlaan in Zeewolde in bedrijf gesteld. Na verschillende testen levert het zonnepark nu officieel groene stroom aan het net. Binnen twee maanden is de gehele bouw van het zonnepark voltooid. Het zonnepark is 7 hectare groot en wekt duurzame energie op voor 2.500 Nederlandse huishoudens. Hiermee is het zonnepark aan de Bloesemlaan het zesde zonnepark van TPSolar.

Perenteelt in combinatie met een zonnepark
Het zonnepark is gerealiseerd op de gronden van een fruitteeltbedrijf. De appelbomen op het plangebied waren aan het einde van hun levensduur en het aanplanten van nieuwe boompjes zou een kostbare investering betekenen. Door strengere regelgeving en hevige concurrentie uit het buitenland was er geen toekomst meer in de appelteelt, legt fruitteler Roy Gieling uit. “We hebben geen vast personeel, dus het werk doen we met z’n tweeën. Toen we 4 jaar geleden in contact kwamen met TPSolar gaven de gesprekken met hen ons een goed en vertrouwd gevoel, wat ons heeft doen besluiten met hen verder te gaan. We hebben de appels gerooid en telen nog 11 hectare Conference peren; hier gaan wij ons nu helemaal op toeleggen. De samenwerking met TPSolar geeft op deze manier zekerheid voor de toekomst en meer vrije tijd.”

Grootschalige dak opstelling gerealiseerd
Het duurde wel even voordat het plan voor een zonnepark aan de Bloesemlaan gereed was en de bouw kon beginnen. In 2019 won het project in de pilottender Zonneparken op landbouwgrond van de gemeente Zeewolde. Daarna volgde de benodigde planologische procedure via de gemeente en zelfs nog een beroep vanuit het Ministerie van Defensie. Pas toen deze waren afgerond en doorlopen, kon worden begonnen met de voorbereidingen van de bouw.

Wel zijn in 2020 al bijna 700 zonnepanelen op het grootschalige dakoppervlak van het fruitteeltbedrijf geïnstalleerd. TPSolar en het fruitteeltbedrijf sloegen hiervoor de handen ineen met de lokale energiecoöperatie ZeewoldeZon. Het doel van deze coöperatie is om in Zeewolde voor de Zeewoldenaren energie op te wekken. Roy stelde het dak van het fruitteeltbedrijf hier graag voor beschikbaar. “De opgewekte energie van 170 panelen gebruiken wij voor de verduurzaming van onze bedrijfsvoering en verlichting van onze algehele energiekosten. De andere 620 panelen leveren groene stroom aan de rest van Zeewolde. Dat is een mooie combinatie aangezien we met z’n allen een enorme opgave hebben wat betreft klimaat en natuur.”

Verhoging van de biodiversiteit
Het project aan de Bloesemlaan werd uitgekozen in de tender van de gemeente doordat met het zonnepark wordt ingezet op het verhogen van de biodiversiteit en op multifunctioneel ruimtegebruik. Connor Hendriks, projectmanager bij TPSolar, heeft het project ontwikkelt. “Wij proberen deze thema’s eigenlijk standaard mee te nemen bij alle projecten waar wij in Nederland mee bezig zijn. Wij doen dit graag samen met lokale bedrijven, omdat zij de meeste kennis hebben over het gebied en over wat bijvoorbeeld wel of niet zou kunnen werken.” Bij het project aan de Bloesemlaan heeft dit erin geresulteerd dat een bedrijf uit Zeewolde gaat helpen bij het groenbeheer. In het voorjaar worden er rondom het zonnepark en tussen de rijen panelen bijenhotels geplaatst en stroken kruidenrijk grasland ingezaaid om zo bijen, vlinders en andere insecten een handje te helpen.

Multifunctioneel ruimtegebruik
Daarnaast is voor het zonnepark een plan ontwikkelt om onder de zonnepanelen shiitakes te telen. Dit is een vorm van multifunctioneel ruimtegebruik. Op deze manier wordt de grond namelijk niet alleen gebruikt voor het opwekken van duurzame energie, maar ook voor het produceren van voedsel. Dit sluit goed aan bij de bedrijfsvoering van fruitteler Roy. “Wij houden in onze bedrijfsvoering altijd rekening met mensen en de natuur om ons heen. Zo gebruiken wij geen kunstmest meer en proberen wij de biodiversiteit te stimuleren.”

Na twee maanden bouwen nu productie van “bloesemenergie”
Nadat de materialen en componenten waren besteld en alle vergunningen voor het zonnepark rond waren, kon de bouw beginnen. “Binnen twee maanden is de gehele bouw van het zonnepark afgerond, dat is voor een zonnepark van dit formaat best wel snel”, legt Lennart van Daal, constructiemanager bij TPSolar, uit. Door de weersomstandigheden was het af en toe best een uitdaging, maar uiteindelijk is het wel gelukt. “Ik ben blij dat wij samen met de hulp van verschillende experts en lokale partijen dit project succesvol hebben kunnen realiseren. Dankzij deze goede samenwerking, waarbij de appelbloesem ruimte heeft gemaakt voor zonne-energie, produceren we nu bijna 9 megawattpiek aan echte bloesemenergie!”

Connor Hendriks, projectontwikkelaar, voert veldinspectie uit tijdens de bouw

De officiële opening van het zonnepark zal plaatsvinden in het voorjaar.