Logo

Zonnepark-initiatief van TPSolar gekozen in gemeente West Maas en Waal

De gemeente West Maas en Waal werkt, net als andere gemeente in heel Nederland, aan een beter klimaat voor iedereen. Eén van de manieren is het opwekken van meer duurzame energie met grootschalige zonneparken. In juli 2021 stelde de gemeenteraad daarom de Beleidsvisie Zon vast. Met dit beleidsdocument maakt de gemeente zonneparken, tot samen circa 20-25 hectare, mogelijk. Initiatiefnemers van grootschalige zonneparken hadden tot eind augustus 2021 de tijd om een plan voor een zonnepark in te dienen. Daarna volgde een zorgvuldige procedure voor de toetsing, beoordeling en selectie van alle ingediende initiatieven. Zonnepark Noord-Zuid van TPSolar is uiteindelijk door de gemeente geselecteerd.

In de selectie leidraad was een helder kader uitgewerkt voor de toetsing en beoordeling van de initiatieven. Het gaf initiatiefnemers van grootschalige zonneparken een goed beeld om passende plannen in te dienen, bijvoorbeeld op het gebied van landschappelijke inpassing, maatschappelijke meerwaarde en ecologie. Een beoordelingscommissie van deskundigen heeft uiteindelijk een selectie gemaakt uit alle ingediende initiatiefplannen. Er waren in totaal 13 plannen voor bijna 102 hectare zonneparken ingediend. Naast TPSolar zijn er nog twee initiatieven uitgekozen die verder mogen met de ruimtelijke procedure en het aanvragen van een omgevingsvergunning.

Zonnepark Noord-Zuid
Het beoogde Zonnepark Noord-Zuid bevindt zich in Altforst aan de N329 (Noord-Zuid). Het zonnepark zal een grote bijdrage leveren aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente en levert groene stroom voor ongeveer 4.200 huishoudens. Een ander belangrijk onderdeel van het zonnepark is dat er veel nieuwe natuur zal worden aangelegd. Op deze manier is het een initiatief met een bijzondere balans tussen de productie van groene stroom, biodiversiteit en landschap.

Vervolg
Samen met omwonenden, de gemeente en andere belanghebbenden zal TPSolar het zonnepark in 2022 verder vorm gaan geven. Zo zal het participatieplan verder uitgewerkt worden, waarbij de gemeente meedenkt en meebepaalt. Hierin zal worden vastgelegd hoe inwoners en andere geïnteresseerden bij deze zonnepark-projecten kunnen meedenken en participeren.

Uiteraard houden we de omgeving hiervan op de hoogte. Wilt u graag op de hoogte gehouden worden over deze initiatieven? Stuur dan een e-mail naar info@tpsolar.nl.