Logo

Zonnepark Zuidvelde wordt kleiner

Het zonnepark Zuidvelde wordt 25% kleiner. De belangrijkste reden waarom het park wordt verkleind is dat de provincie Drenthe grenzen stelt aan het aantal hectares aan zonneparken per gemeente. Zo bepaalt provincie Drenthe in de Provinciale Omgevingsverordening dat in de gemeente Noordenveld tot 2030 maximaal ruimte is voor 74 hectare aan zonneparken. Dit maximum is gebaseerd op het eerste ‘bod’ van duurzame energie wat de gemeente zelf heeft opgegeven voor de Regionale Energie Strategie 1.0 (RES).

De afgelopen maanden hebben de initiatiefnemers van zonnepark Zuidvelde – Energiecoöperatie Noordseveld, Ankehaar Solar, Chint Solar en TPSolar – hierover verschillende gesprekken gevoerd met de provincie Drenthe en de gemeente Noordenveld. De Provinciale Omgevingsverordening biedt namelijk ruimte om van het begrensde aantal hectares zonnepanelen in een gemeente af te wijken, mits er sprake is van een ‘uniek’ plan. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een ecologisch ingericht zonnepark met een grote winst op het gebied van natuur en ecologie.

Daar is in geval van zonnepark Zuidvelde sprake van. De initiatiefnemers zien echter af van de mogelijkheid om gebruik van te maken van de mogelijkheid tot uitzondering. Het oorspronkelijke plan biedt in hun ogen grote voordelen voor de omgeving van Zuidvelde, maar de argumenten tegen de grootte van het zonnepark van omwonenden wegen voor de initiatiefnemers zwaarder.

Donderdag 28 oktober organiseren ECN, Ankehaar Solar, Chint Solar en TPSolar een informatiebijeenkomst waarin zij de verkleining van het zonnepark en het bijbehorende plangebied toelichten. Ook is er de mogelijkheid om vragen te stellen over het zonnepark, het ontwerp en alle andere bijkomende zaken. De gemeente Noordenveld zal die avond ook een toelichting geven.