Logo

Zonneparken en energieopslag

Energie komt uit verschillende bronnen, zoals via windturbines of zonnepanelen. Deze energie kunnen we verzamelen in een batterijsysteem, dat noemen we energieopslag. Op deze manier kunnen we op de piekmomenten ook voldoende stroom leveren. Maar ook als het elektriciteitsnet de opgewekte stroom niet aankan, kunnen batterijen de stroom opslaan. Zo zorgen batterijen voor een stabieler elektriciteitsnet en kunnen ze bijdragen aan het verminderen van (lokale) netcongestie.

Om deze reden, heeft TPSolar in maart 2023 haar zusterbedrijf TPStorage opgericht. TPStorage gaat zich volledig richten op energieopslag in grootschalige batterijsystemen. Deze projecten zullen zowel losstaand, als op de zonneparken van TPSolar gerealiseerd gaan worden.

Waarom is energieopslag nodig?

Energieopslag in grootschalige batterijsystemen (EOS) wordt ingezet om ruimte te creëren op het elektriciteitsnet. Deze systemen zijn als het ware een grotere uitvoering van de accu in een elektrische auto. Zij slaan de elektriciteit op wanneer deze niet nodig is en leveren deze op de momenten dat er wel behoefte aan is. Zo kan stroom van een zonnepark gebruikt worden, ook wanneer de zon niet schijnt. Een batterijsysteem verdeelt op deze manier de netbelasting tijdens de stroompieken en draagt bij aan het oplossen van de transportschaarste op het elektriciteitsnet.

Uiteindelijk kunnen er op deze manier meer duurzame energieprojecten worden aangesloten en kan er meer groene stroom worden opgewekt en gebruikt. Zo ondersteunen deze batterijsystemen niet alleen de klimaatdoelstellingen, maar verbeteren zij ook de energiezekerheid en dragen zij bij aan een verlaging van de energieprijzen.

Berichtgeving over krapte op het elektriciteitsnetwerk

De afgelopen tijd zijn er veel berichtgevingen over de krapte op het elektriciteitsnetwerk. Dit komt met name door de snelle opkomst van duurzame technieken en door elektrificatie. Veel capaciteit op het net wordt nu geclaimd voor later, maar wordt vaak nog niet gebruikt. Er is daarom nog veel transportcapaciteit beschikbaar als we daar flexibeler mee omgaan. Netbeheerders en partijen met een aansluiting kunnen samen stappen zetten in het beter benutten van het bestaande net. De negatieve berichten rondom netcapaciteit werken daarin niet mee, want er zijn tal van oplossingen om verduurzamingsprojecten doorgang te laten vinden.

Uiteraard kost een opgave zoals de energietransitie veel werk en tijd. Er is congestie in een aantal regio’s en ja, dat duurt nog jaren voordat de elektriciteitsnetten daar zijn uitgebreid en verzwaard. Dit betekent niet dat we nu niets kunnen en moeten doen. De netbeheerders moeten ook weten voor welke capaciteit ze moeten uitbreiden en het wachten met het uitwerken van plannen zou betekenen dat we achter de feiten blijven aanlopen. Sterker nog: er kan veel ‘achter de meter’ worden gerealiseerd, bijvoorbeeld door aan de slag te gaan met energieopslag. Voor een toekomstbestendig energiesysteem is energieopslag daarom noodzakelijk. TPStorage hoopt een belangrijke schakel te kunnen worden in het bewerkstelligen hiervan.

Samenwerking TPSolar en TPStorage

Een succesvolle energietransitie met een stabiel elektriciteitsnetwerk vraagt om draagvlak, samenwerking en kennisdeling. Door de samenwerking met TPSolar neemt TPStorage in ieder geval bijna 10 jaar ervaring in de duurzame energiesector met zich mee.

Connor Hendriks hield zich binnen TPSolar al bezig met het reserveren en realiseren van de netaansluitingen. Nu gaat hij zich als directeur van TPStorage ook richten op batterijsystemen. “Ik merkte in mijn gesprekken met de regionale netbeheerders dat ze te maken hebben met enorme uitdagingen om het elektriciteitsnet stabiel te houden en te versterken” legt Connor uit. “Onze zonneparken worden al steeds slimmer ingezet en straks zullen de netaansluitingen met energieopslag ook beter worden benut.”

Connor werkt samen met Ulf Rietmann, mededirecteur van TPStorage. Na 11 jaar ervaring met grootschalige zon-op-dak projecten, buurtbatterijen en grotere opslagsystemen, gaat hij nu als expert in batterijsystemen aan de slag bij TPStorage. “In de komende jaren wordt energieopslag een cruciaal onderdeel van de duurzame energiesector” vult Ulf aan. “Het is binnen de energietransitie nog een vrij nieuwe ontwikkeling, maar ons bedrijf is goed voorbereid om de komende jaren op dit gebied te groeien.” Samen werken Connor en Ulf met de betrokken projectontwikkelaars binnen TPSolar hard aan het realiseren van het eerste energieopslagprojecten.