Zonnepark Zuidvelde

Relevante documenten en informatie zijn te vinden op de website van Energiecoöperatie NoordseVeld via:

Aanleiding

Zoals alle gemeenten in Nederland heeft ook Noordenveld de opgave gekregen om zich in te zetten voor de productie van duurzame energie. Het beleidskader “Energieprojecten in het landschap” is, na een proces van verschillende bijeenkomsten met verschillende organisaties, betrokkenen en inwoners van de gemeente Noordenveld, in september 2020 goedgekeurd. Na goedkeuring konden initiatiefnemers hun plannen indienen. Begin januari is uiteindelijk door het College een besluit genomen over de verschillende initiatieven. In Zuidvelde zag het College koppelkansen voor natuur en ecologie, kansen voor meervoudig ruimtegebruik en aansluitmogelijkheden op het net.

 

Drie initiatiefnemers en samenwerking met lokale energiecoöperatie

Het college van Noordenveld heeft daarom de verschillende initiatiefnemers in Zuidvelde toestemming gegeven om de verkenning van dit zonnepark verder op te starten. In Zuidvelde zijn er drie ontwikkelende partijen, die door de gemeente zijn verzocht om samen te werken bij de totstandkoming van drie projecten die samen het zonnepark Zuidvelde zullen vormen. Het gaat hierbij om Ankehaar Solar B.V., Chint Solar Nederland Projecten B.V. en TPSolar B.V. Alle drie de initiatiefnemers zijn een samenwerking aangegaan met Energiecoöperatie NoordseVeld voor de invulling van het 50% lokaal eigendom.

 

Zonnepark Zuidvelde

De beoogde locatie ligt in het zoekgebied waar volgens de gemeente zonneparken onder voorwaarden mogelijk zijn, mits deze op een zorgvuldige wijze worden ingepast in het landschap. Belangrijke randvoorwaarden staan beschreven in de De Noordenveldse Kwaliteitsgids, in het beleidskader van de gemeente, maar ook in de beleidsdocumenten van de provincie Drenthe. Met het landschappelijk ontwerp zal het zonnepark zodanig worden ingericht dat de landschappelijke kwaliteit wordt behouden en de biodiversiteit wordt gestimuleerd. Daarnaast zal het zonnepark een aanzienlijke bijdrage leveren aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente.

 

Participatie

TPSolar streeft ernaar om omwonenden nauw te betrekken bij haar projecten. Bij Zonnepark Zuidvelde is er sprake van twee categorieën van bewonersparticipatie. De eerste categorie is planparticipatie. Hiervoor organiseren wij (digitale) informatiebijeenkomsten en voeren wij keukentafelgesprekken om de adviezen en ideeën van omwonenden mee te nemen over het ontstaan van meerwaarde, het ontwerp en andere punten die zij belangrijk vinden.

 

De andere categorie is financiële participatie. Dit is de eis over het 50% lokaal eigendom, wat wij hebben vastgelegd met Energiecoöperatie NoordseVeld. Zij wordt in de toekomst voor 50% mede-eigenaar van het zonnepark en zal de opbrengst van het zonnepark investeren in de verduurzaming van de Noordenveldse gemeenschap. Aanvullend komt er ook een gebiedsfonds en vragen wij inwoners met interesse voor zon-op-dak of voor een rol in de aanleg/beheer van het zonnepark zich bij ons te melden.

 

Zonnepark Zuidvelde in het kort:

 • Meer hectares aan groen en natuur

 • Stijging in de biodiversiteit

 • Meer ruimte voor de das, patrijs en andere akkervogels

 • Een grote bijdrage aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente, de provincie en Nederland

 • Meedenken en meedoen

  1. 50% lokaal eigenaarschap

  2. Samenwerking met lokale energiecoöperatie

  3. Gebiedsfonds voor de directe omgeving

  4. Mogelijkheden voor zon-op-dak

Invloedsgebied.jpg
Partijen die samenwerken.JPG

Contact

 Heeft u een vraag omtrent Zonnepark Zuidvelde in Noordenveld? Of zou u willen participeren in dit project? 

 

Neem dan contact op met 

junior projectontwikkelaar Emma Hendriks via emma.hendriks@tpsolar.nl

023 741 01 44.