Logo

Zonnepark Zuidvelde

Ontwerp

Vergunning

SDE++ subsidie

Bouw

Realisatie

Alle relevante documenten en informatie zijn te vinden op de algemene website van Zonnepark Zuidvelde:
www.zonnepark-zuidvelde.nl

Op een oppervlakte van 27 hectare worden zonnepanelen geplaatst om de duurzame energiedoelstellingen van de gemeente Noordenveld te behalen. Het zonnepark zal een vermogen krijgen van 46,4 MW. Dit staat gelijk aan het jaarverbruik van 14.000 gemiddelde Nederlandse huishoudens.

Gemeente Noordenveld

Het doel van de gemeente Noordenveld is om in 2040 energieneutraal te zijn. Om dit te behalen, zet de gemeente in op energiebesparing en zonnepanelen op daken, maar ook op grootschalige duurzame energieprojecten, zoals zonneparken. Het beleidskader “Energieprojecten in het landschap” is in september 2020 goedgekeurd en konden initiatiefnemers hun plannen indienen. In Zuidvelde zag het College koppelkansen voor natuur en ecologie, kansen voor meervoudig ruimtegebruik en aansluitmogelijkheden op het net.

Drie initiatiefnemers en samenwerking met lokale energiecoöperatie

Het college van Noordenveld heeft drie verschillende initiatiefnemers in Zuidvelde toestemming gegeven om de verkenning van dit zonnepark verder op te starten. Zij zijn verzocht om samen te werken bij de totstandkoming van drie projecten die samen Zonnepark Zuidvelde vormen. Het gaat hierbij om Ankehaar Solar B.V., Chint Solar Nederland Projecten B.V. en TPSolar Nederland B.V. Alle drie de initiatiefnemers zijn een samenwerking aangegaan met Energiecoöperatie NoordseVeld voor de invulling van het 50% lokaal eigendom.​​​​

​​​Zonnepark Zuidvelde in het kort:

Contact
Heeft u een vraag omtrent Zonnepark Zuidvelde in Noordenveld?
Of zou u willen participeren in dit project?

Neem dan contact op met projectontwikkelaar Emma Hendriks
emma.hendriks@tpsolar.nl of 023 741 01 44