Logo

Zonnepark Bloesemlaan

De gemeente Zeewolde wil ervaring op doen met zonneparken op landbouwgrond in het bijzonder met verschillende formaten zonneparken. In eerste aanzet is 25 hectare landbouwgrond aangewezen voor de komst van zonneparken. Dat is circa 0,15 procent van de totale Zeewolder landbouwgrond. Gekozen is voor drie pilots (klein, middelgroot en groot). Het zonnepark-initiatief Bloesemlaan 5 is de winnaar in de categorie middelgroot.

Het zonnepark Bloesemlaan 5 beslaat ca. 7 hectare en heeft een vermogen van 8,5 MWp. Ter indicatie, dit staat gelijk aan het verbruik van ongeveer 2.500 gemiddelde Nederlandse huishoudens. Het park wordt gerealiseerd op de grond van fruitteeltbedrijf Wijk Oord.

Appelen en peren
Op een perceel van 19 hectare verbouwt het fruitbedrijf 12 hectare peren en 7 hectare appelen. Al een aantal jaren is het voor hen zeer moeilijk om een rendement te behalen op de verkoop van appelen. Daardoor kunnen zij voor hun oogst geen normale prijzen maken. Ook zijn de appelbomen aan het einde van hun levensduur. Een deel van de bomen is inmiddels gerooid en het andere deel zal worden gerooid bij de start van de bouw van het zonnepark. Met dit plan is de continuïteit van hun fruitteeltbedrijf gewaarborgd.

Inrichting van het zonnepark
Het beoogde zonnepark wordt aan drie zijden omringd door een strak geschoren coniferenwindhaag. Tussen de Bloesemlaan en de planlocatie staan perenbomen, waardoor het plangebied niet zichtbaar is vanaf de openbare weg. Parallel aan de vaart, de zuidelijke rand van het plangebied, wordt een nieuwe windhaag en een rij appelbomen aangeplant. Zodoende wordt het directe zicht op de panelen vermeden.

Het is de bedoeling om de ruimte onder de hoogspanningskabels en langs de randen van planlocatie zo in te richten, dat door middel van bloemenbeplanting en bijenheuvels/hotels zoveel mogelijk wordt bijgedragen aan de natuur en biodiversiteit.

Inwoners participeren
TPSolar biedt verschillende manieren aan waarop inwoners van Zeewolde en bedrijven in de regio kunnen meeprofiteren van het zonnepark. Zo inventariseert het bedrijf lokale partijen en initiatieven die zouden kunnen bijdragen aan de bouw, het beheer en/of onderhoud van het zonnepark.

Direct omwonenden kunnen stroom afnemen van het zonnepark, waarbij TPSolar het eerste jaar voor zijn rekening neemt. Verder kunnen inwoners van Zeewolde financieel participeren en helpt TPSolar bij de oprichting van een gebiedsfonds ten behoeve van de versnelling van de lokale energietransitie.

Contact
Heeft u een vraag omtrent Zonnepark Bloesemlaan in Zeewolde?

Neem dan contact op met asset manager Barry Lamers
bloesemlaan@tpsolar.nl of 023 741 01 44