Logo

Zonnepark Hoogveld-Zuid

Zonnepark Hoogveld-Zuid in Uden is het eerste project dat TPSolar heeft ontwikkeld. Gemeente Uden is een ambitieuze gemeente; ze wil in 2035 energieneutraal zijn. Alle energie die dan in Uden gebruikt wordt, moet dan uit eigen opgewekte duurzame (groene) stroom bestaan. Door de realisatie van Zonnepark Hoogveld-Zuid heeft TPSolar hen een handje geholpen. Het zonnepark, geopend op 4 juli 2018, strekt zich uit over 14 hectare waarop 43.000 zonnepanelen zijn geplaatst. Dit staat gelijk aan de duurzame energievoorziening van 3.500 huishoudens.

Slim grondgebruik

Voor de komst van het zonnepark werd het perceel gebruikt als grasland en de teelt van mais en aardappelen. Vervolgens was de gemeente Uden voornemens om er een bedrijventerrein te bouwen, maar de gemeente besloot toch voor de opwekking van duurzame energie. Het bruikbaar inzetten van deze grond past uitstekend binnen de energie-ambities van de gemeente Uden. 

Lokale schaapherder, zijn Bordercollie en 125 Kempische Heideschapen

De schapen horen bij lokale schaapherder Dirk uit Odiliapeel. Hij begeleidt samen met Lynn, een enthousiaste bordercollie van 4 jaar oud, de 125 Kempische Heideschapen. Samen zetten zij zich in voor het natuurlijk beheer van het zonnepark. Dit schapenras komt oorspronkelijk uit de Brabantse Kempen en houdt van verschillende soorten grassen, struiken en heiden.

Drie keer per jaar grazen er de 125 Kempische Heideschapen een paar weken in het zonnepark in Uden. Door een aantal hectare van het zonnepark af te rasteren, wordt er gekeken welke stukken intensiever begrazen moeten worden of welke juist meer de ruimte krijgen. Op deze manier wordt niet alles op gelijke hoogte afgemaaid, maar krijgt juist de flora en fauna in dit gebied de kans zich voort te planten. Op deze manier wordt Zonnepark Hoogveld-Zuid niet alleen gebruikt voor de productie van duurzame energie, maar ook voor het in stand houden van de biodiversiteit. Benieuwd hoe de schapen op Uden hun ‘werk’ doen? Bekijk dan hier de video.

Multifunctioneel ruimtegebruik: zonnepark en natuurherstel

TPSolar heeft zich laten adviseren door onderzoekers van de Universiteit Wageningen over de maatregelen die wij bij het zonnepark in Uden konden nemen om een meerwaarde te bieden op ecologisch gebied. Zo worden met de juiste beheermethodes een positief effect gegeven aan het microklimaat, de bodem, en de flora en fauna. Het zonnepark kan daarnaast zorgen voor stikstofreductie en voor het herstel van waardevolle landschapselementen. Ook is er een groene ecologische verbindingszone ingericht van 2 hectare groot. De biodiversiteit op en rondom het zonnepark wordt zo verhoogd.

Dit wordt ook verder toegelicht in de Brochure Multifunctioneel Ruimtegebruik. Daarnaast is Zonnepark Hoogveld-Zuid ook onderdeel van het onderzoek EcoCertified, meer hierover lees je op onze Kennisbank.

Powerpeers

Inwoners uit Uden kunnen door het samenwerkingsverband tussen TPSolar en Powerpeers groene stroom afnemen die wordt opgewekt door het zonnepark. Powerpeers, één van de partners van TPSolar, is een online platform dat schone energie verdeelt op basis van vraag en aanbod. Voor Uden heeft het bedrijf een eigen community ingericht waar belangstellende Udenaren terecht kunnen.

Contact
Heeft u een vraag omtrent Zonnepark Hoogveld-Zuid in Uden?

Neem dan contact op met asset manager Barry Lamers
hoogveld-zuid@tpsolar.nl of 023 741 01 44