top of page

Zonnepark Landsardseweg

Plaatje buiten.png
fase 1.png

Aanleiding 

Gemeente Eersel wil in 2030 0,055 Terawattuur (TWh) aan duurzame energie opwekken, om in 2050 uiteindelijk energieneutraal te zijn. Om dit te behalen moeten er een aantal belangrijke stappen worden gezet. De gemeente zet daarom in op energiebesparing en zonnepanelen op daken, maar ook op grootschalige duurzame energieprojecten, zoals zonneparken. 

Het bouwen van zonneparken wil de gemeente vooralsnog beperken tot één gebied, in Wintelre. Dit wordt ook wel een zoekgebied genoemd. In december 2021, januari en februari 2022 heeft de gemeente hierover meerdere informatiebijeenkomsten georganiseerd. Nu hebben initiatiefnemers (zoals TPSolar) tot 31 augustus 2022 de tijd om een projectvoorstel voor een zonnepark in dit gebied bij de gemeente Eersel indienen. 

 

Zonnepark-initiatief TPSolar 

Samen met u, de gemeente en andere belanghebbenden wil TPSolar het plan voor een zonnepark de komende maanden verder vorm gaan geven. Burgercoöperatie KempenStroom zet zich er voor in dat inwoners zoals u betrokken worden bij de ontwikkeling van grootschalige energie projecten en daarvan kunnen meeprofiteren en participeren. 

Graag willen wij daarom samen met KempenStroom een algemene informatiebijeenkomst organiseren. Tijdens deze bijeenkomst informeren wij alle omwonenden over het zonnepark en gaan wij graag met u in gesprek over het ontwerp van het zonnepark en hoe u als omgeving kan participeren en meeprofiteren.

 

Wilt u ook geïnformeerd worden en/of meedenken over Zonnepark Landsardseweg? 

Dat kan! TPSolar streeft ernaar om omwonenden nauw te betrekken bij haar projecten door hun adviezen en ideeën mee te nemen over het ontstaan van meerwaarde, het ontwerp en andere punten die zij belangrijk vinden.

 

  • Een gesprek bij u thuis;

  • Een gesprek bij ons op kantoor (ons kantoor zit in Veldhoven);

  • Eerste informatiebijeenkomst bij Dorpshuis de Rosdoek op dinsdag 24 mei 2022;

  • Tweede informatiebijeenkomst bij Dorpshuis de Rosdoek op dinsdag 5 juli 2022.

 

Stuur een e-mail naar info@tpsolar.nl of neem telefonisch contact met ons op via 023 741 01 44 om u hiervoor aan te melden.

 

Eerste informatiebijeenkomst 24 mei 2022 

Op 24 mei 2022 organiseerde TPSolar een eerste informatiebijeenkomst om omwonenden te informeren en in gesprek te gaan over het ontwerp van het zonnepark en hoe de omgeving kan participeren en meeprofiteren.

 

Bekijk hier alle informatie zoals getoond tijdens de informatiebijeenkomst op 24 mei:

☀️ Uitnodiging informatiebijeenkomst

☀️ Presentatie Informatiebijeenkomst

☀️ Landschappelijk plan Zonnepark Landsardseweg

☀️ Verslag informatiebijeenkomst

Tweede informatiebijeenkomst 5 juli 2022 

Op dinsdag 5 juli 2022 organiseerde TPSolar een tweede informatiebijeenkomst om omwonenden te informeren en in gesprek te gaan over het ontwerp van het zonnepark en hoe de omgeving kan participeren en meeprofiteren.

 

Bekijk hier alle informatie zoals getoond tijdens de informatiebijeenkomst op 5 juli:

☀️ Uitnodiging informatiebijeenkomst

☀️ Presentatie Informatiebijeenkomst

☀️ Landschappelijk plan Zonnepark Landsardseweg

☀️ Dwarsdoorsnede Zonnepark Landsardseweg

☀️ Verslag informatiebijeenkomst

Derde informatiebijeenkomst 18 oktober 2022 

Op dinsdag 18 oktober 2022 organiseert TPSolar een derde informatiebijeenkomst om omwonenden te informeren, in gesprek te gaan en om de resultaten van het geluidsonderzoek te presenteren. Er waren een aantal opmerkingen ten aanzien van het verslag van de derde informatiebijeenkomst, deze opmerkingen zijn verwerkt in een tweede versie van dit verslag.

Bekijk hier alle informatie zoals getoond tijdens de informatiebijeenkomst op 18 oktober:

☀️ Uitnodiging informatiebijeenkomst

☀️ Geluidsonderzoek Peutz Zonnepark Landsardseweg

☀️ Presentatie informatiebijeenkomst

☀️ Verslag informatiebijeenkomst

☀️ Verslag informatiebijeenkomst versie 2

Contact

Heeft u een vraag omtrent

Zonnepark Landsardseweg in Eersel? 

Of zou u willen participeren in dit

project? 

Neem dan contact op met

projectontwikkelaar Rose Concolato

rose.concolato@tpsolar.nl of 023 741 01 44

Rose Concolato.jpg
bottom of page