Logo

Zonnepark Landsardseweg

Ontwerp

Vergunning

SDE++ subsidie

Bouw

Realisatie

Op een oppervlakte van 26 hectare komt een zonnepark met een vermogen van 31 MW. Dit staat gelijk aan het jaarverbruik van 9.200 gemiddelde Nederlandse huishoudens. De gemeenteraad van Eersel heeft in 2022 het zonnepark-initiatief van TPSolar uitgekozen om hun energiedoelstellingen te behalen.

Gemeente Eersel

Gemeente Eersel wil in 2030 0,055 Terawattuur (TWh) aan duurzame energie opwekken, om in 2050 uiteindelijk energieneutraal te zijn. Om dit te behalen, zet de gemeente in op energiebesparing en zonnepanelen op daken, maar ook op grootschalige duurzame energieprojecten, zoals zonneparken. Samen met haar inwoners heeft de gemeente in 2021 en 2022 nagedacht over de mogelijkheden. Het bouwen van zonneparken wordt beperkt tot één gebied, namelijk Wintelre. In dit zoekgebied heeft TPSolar een plan gemaakt voor Zonnepark Landsardseweg.

Bewonersparticipatie

Bewonersparticipatie bestaat uit twee onderdelen: planparticipatie en financiële participatie.

Bij planparticipatie kan je meedenken over de plannen, het ontwerp, de inrichting, het beheer en het onderhoud van het zonnepark. Omwonenden van het zonnepark worden hierbij actief betrokken door informatie op de website en sociale media, informatiebijeenkomsten en keukentafelgesprekken. In 2022 en 2023 hebben omwonenden meegedacht met Zonnepark Landardseweg.

Vierde informatiebijeenkomst op 3 oktober 2023

Op dinsdagavond 3 oktober 2023 hebben KempenStroom en TPSolar een informatiebijeenkomst over Zonnepark Landsardseweg georganiseerd. Tijdens deze avond zijn de aanwezigen geïnformeerd over de stand van zaken van het zonnepark, de rol van KempenStroom en over de inrichting van het omgevingsfonds.

Bekijk hier het meest recente landschappelijke ontwerp en de beantwoording van de vragen over het geluidsonderzoek:

☀️ Uitnodiging informatiebijeenkomst

☀️ Meest recente landschappelijk ontwerp

☀️ Presentatie informatiebijeenkomst

☀️ Beantwoording vragen Peutz over geluidsonderzoek

☀️ Verslag informatiebijeenkomst 2023

Derde informatiebijeenkomst 18 oktober 2022 
Op dinsdag 18 oktober 2022 organiseert TPSolar een derde informatiebijeenkomst om omwonenden te informeren, in gesprek te gaan en om de resultaten van het geluidsonderzoek te presenteren. Er waren een aantal opmerkingen ten aanzien van het verslag van de derde informatiebijeenkomst, deze opmerkingen zijn verwerkt in een tweede versie van dit verslag.

Bekijk hier alle informatie zoals getoond tijdens de informatiebijeenkomst op 18 oktober:

☀️ Uitnodiging informatiebijeenkomst

☀️ Geluidsonderzoek Peutz Zonnepark Landsardseweg

☀️ Presentatie informatiebijeenkomst

☀️ Verslag informatiebijeenkomst

☀️ Verslag informatiebijeenkomst versie 2

Tweede informatiebijeenkomst 5 juli 2022 
Op dinsdag 5 juli 2022 organiseerde TPSolar een tweede informatiebijeenkomst om omwonenden te informeren en in gesprek te gaan over het ontwerp van het zonnepark en hoe de omgeving kan participeren en meeprofiteren.

Bekijk hier alle informatie zoals getoond tijdens de informatiebijeenkomst op 5 juli:

☀️ Uitnodiging informatiebijeenkomst

☀️ Presentatie Informatiebijeenkomst

☀️ Landschappelijk plan Zonnepark Landsardseweg

☀️ Dwarsdoorsnede Zonnepark Landsardseweg

☀️ Verslag informatiebijeenkomst

Eerste informatiebijeenkomst 24 mei 2022 
Op 24 mei 2022 organiseerde TPSolar een eerste informatiebijeenkomst om omwonenden te informeren en in gesprek te gaan over het ontwerp van het zonnepark en hoe de omgeving kan participeren en meeprofiteren.

Bekijk hier alle informatie zoals getoond tijdens de informatiebijeenkomst op 24 mei:

☀️ Uitnodiging informatiebijeenkomst

☀️ Presentatie Informatiebijeenkomst

☀️ Landschappelijk plan Zonnepark Landsardseweg

☀️ Verslag informatiebijeenkomst

Financiële participatie is het mee-investeren en/of het voordeel ervaren van de opbrengsten van een zonnepark. De mogelijkheden voor financiële participatie worden besproken met de omwonenden als we verder zijn met het vergunningstraject. Energiecoöperatie KempenStroom zet zich er voor in dat inwoners zoals u betrokken worden bij de ontwikkeling van grootschalige energie projecten en daarvan kunnen meeprofiteren en participeren. 

Contact
Heeft u een vraag omtrent Zonnepark Landsardseweg in Eersel?
Of zou u willen participeren in dit project?

Neem dan contact op met projectontwikkelaar Rose Concolato
rose.concolato@tpsolar.nl of 023 741 01 44