Logo

Onherroepelijke vergunning voor Zonnepark Kriekampen in Oirschot

19 december 2022

Het college van burgemeester en wethouders verleende in oktober 2022 een omgevingsvergunning aan Zonnepark Kriekampen. Omdat geen beroepsschriften zijn ingediend is de vergunning nu onherroepelijk. Het zonnepark – gepland voor oplevering in 2024 – is een initiatief van zeven Oirschotse grondeigenaren, zonnepark-ontwikkelaar TPSolar en energiecoöperatie KempenStroom. Waarom een zonnepark en wat betekent dit voor de inwoners?

Samen op weg naar een duurzaam Oirschot
Oirschot wil in 2040 energieneutraal zijn. Ad van Beek, wethouder duurzaamheid: “De gemeente Oirschot zet in op energiebesparing en zonnepanelen op daken, maar dat is niet genoeg. Ook grootschalige energieprojecten zijn nodig. Kriekampen – tussen de A58 en het Wilhelminakanaal – is één van de twee zoekgebieden in Oirschot waar zonneparken mogen komen. En juist die locatie biedt mogelijk ook kansen om een deel van de stroom te gebruiken voor het opladen van elektrische auto’s en vrachtverkeer op de A58. Dan gebruiken we de stroom daar waar die wordt opgewekt. Dat levert minder verliezen op en is dus duurzamer.”

“Het ontwikkelen van een zonnepark duurt altijd een aantal jaren”, aldus Emma Hendriks, projectontwikkelaar TPSolar. “Dit is het eerste zonnepark waar de gemeente Oirschot nu een vergunning voor heeft afgegeven. Het resultaat is wat ons betreft echt een uniek project waar wij als initiatiefnemer samen met verschillende belangstellenden zijn gekomen tot een goed plan op een logische locatie. Samen met de betrokken Oirschotse grondeigenaren, maar ook met de omwonenden, inwoners en belangenorganisaties. In 2024 willen wij starten met de realisatie. Ook dit willen wij gaan doen samen met lokale en regionale partners. Samen met KempenStroom gaan wij de komende tijd aan de slag voor het realiseren van lokaal eigendom.”

Groene leefomgeving
Wethouder Joep van de Ven: “Naast onze duurzaamheidambities hecht de gemeente Oirschot veel waarde aan onze groene leefomgeving. We zijn blij met de aandacht die TPSolar heeft besteed aan de inrichting van het zonnepark. Er is rekening gehouden met de dieren (o.a. de das) en het groen in het gebied. Er wordt beplanting toegevoegd en er komt een extra wandelpad. Wandelaars kunnen straks een ommetje rondom het zonnepark maken.”

Inwoners kunnen mee doen!
Ook energiecoöperatie KempenStroom is betrokken bij het zonnepark. KempenStroom draagt zorg voor 50% lokaal eigendom, zoals afgesproken in het Klimaatakkoord. Wordt u als inwoner lid van de coöperatie? Dan kunt u aandelen van € 100,- per stuk – genaamd KempenStroomDelen – aankopen. Hiermee wordt u mede eigenaar van KempenStroom en haar projecten en kunt u meebeslissen en meeprofiteren. Daarnaast wordt een deel van de winst gebruikt voor het steunen van maatschappelijke doeleinden en het stimuleren van duurzame ontwikkelingen. Daar profiteren alle inwoners van! Interesse? Kijk op www.kempenstroom.nl