Logo

SDE 2023 laat zonnige resultaten zien!

De resultaten van de SDE++ subsidieronde van 2023 zijn bekend. SDE staat voor Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie en is een subsidie voor bedrijven en non-profitorganisaties die grootschalig hernieuwbare energie opwekken en zo de CO2-uitstoot te verminderen. In 2023 zijn er, naast veel andere soorten projecten, 1.181 zonnestroomprojecten goedgekeurd. Deze projecten zijn goed voor een gezamenlijk vermogen van 3.128 megawattpiek (MWp) aan zonnepanelen. Ter referentie, dit is groene stroom voor ruim 900.000 huishoudens. Ook TPSolar heeft binnen deze SDE-ronde subsidie aangevraagd en toegekend gekregen.

Binnen de SDE speelt hernieuwbare elektriciteit een grote rol in het verminderen van de totale CO2-uitstoot. Ongeveer 95% van die in totaal 3.546 megawatt (MW) toegekende hernieuwbare elektriciteitsprojecten komt uit zonne-energie projecten op zowel daken als land. TPSolar heeft voor vier zonneparken SDE++ toegekend gekregen, namelijk Zonnepark Zuidvelde, Zonnepark Hooiweg, Zonnepark Lage Wald en Zonnepark Noord-Zuid. Samen zijn deze projecten bijna 120 MWp. Dit betekent dat wij circa 8% van de 1.563 MW beschikte zon-PV op land projecten voor onze rekening nemen. Daar zijn we ongelooflijk trots op!

Ook SolarMagazine heeft een analyse gemaakt van de SDE++ 2023 resultaten. Zonnepark Zuidvelde staat hierop als vierde grootste SDE++-aanvragen, gebaseerd op MWp, van het hele jaar! Daarnaast staan we op de tiende plaats op basis van totale vermogen aan aanvragen.

Wat is de SDE++?

De SDE++-regeling is opgezet om de productie van duurzame energie te stimuleren en richt zich op technologieën die de uitstoot van CO2 verminderen. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft deze regeling in het leven geroepen om te voldoen aan de klimaatdoelen van Nederland. De goedgekeurde projecten variëren van grootschalige zonneparken tot kleinere installaties op bedrijfsdaken, maar ook wind en CO2-opslag projecten.

Het subsidiebedrag dat beschikbaar wordt gesteld via de SDE++-regeling is bedoeld om het verschil in kosten tussen fossiele energie en duurzame energie te overbruggen. Hierdoor wordt het voor bedrijven aantrekkelijker om te investeren in duurzame energieprojecten. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de hoogte van de energieprijs. Bij een hoge energieprijs is de subsidie lager, en bij een lage energieprijs is de subsidie hoger.

De SDE++ subsidie is een zogeheten exploitatiesubsidie. Dit houdt in dat de subsidie verleend wordt tijdens de periode dat de installatie in gebruik is, de exploitatieperiode. Er zit een maximale periode van 15 jaar aan. De hoogte van de SDE verschilt gedurende deze 15 jaar, doordat ook de energieprijzen veranderen.

De regeling speelt een cruciale rol in de energietransitie van Nederland en helpt het land op weg naar een CO2-neutrale toekomst. Zonder de SDE++-regeling kunnen we geen zonneparken, windmolens, en andere duurzame energieprojecten realiseren.