Logo

TPSolar start met bouw van twee zonneparken in gemeente Beuningen

6 september 2023

In deze zonnige week is TPSolar begonnen met de bouw van twee van haar zonneparken in Beuningen: zonnepark Ficarystraat en zonnepark Schoenaker. De zonneparken zijn samen 20 hectare groot en hebben gezamenlijk een vermogen van 25 MW. Dat is groene stroom voor 7.500 huishoudens. Het is de eerste keer dat TPSolar twee zonneparken tegelijkertijd bouwt.

Constructiemanager Lennart van Daal (links) en projectontwikkelaar Robert van der Horst (rechts) op het plangebied van zonnepark Ficarystraat

☀️ Bouw van twee zonneparken
Na een lange voorbereidingsfase, worden de plannen nu samengevoegd bij de start van de bouwwerkzaamheden. Constructiemanager Lennart van Daal is één jaar werkzaam bij TPSolar en is enthousiast om de bouw van beide parken in goede banen te leiden. ‘Het is voor de eerste keer dat TPSolar twee zonneparken tegelijkertijd gaat bouwen. Dat is op zich best een uitdaging, want het bouwproces moet op twee plekken tegelijkertijd in goede banen geleid worden. Elk project heeft natuurlijk wel weer z’n eigen specifieke thema’s. Daarnaast hebben we hier ook gekozen voor een gezamenlijke aansluiting bij de netbeheerder. Hierdoor verminderen we de druk bij de netbeheerder, maar maken we het onszelf wel wat lastiger. De voorbereidingen zijn goed gegaan. Alles valt nu op z’n plek en dat is waarvoor ik het doe!’

TPSolar heeft eerder al zes zonneparken gebouwd. Tussen deze zonneparken zat telkens minstens een jaar tot de bouw van het volgende project. Vorig jaar heeft TPSolar Lennart als constructiemanager toegevoegd aan het team, omdat zij voorziet dat er de komende jaren zal worden gaan opgeschaald wat betreft de realisatie van projecten.

☀️ Van plan tot realisatie
De plannen voor de twee projecten werden in 2020 in een tender van de gemeente uitgekozen. In 2021 kregen beide zonneparken de benodigde vergunning. In 2022 ontvingen beide projecten de benodigde SDE-++ subsidie. De zonneparken voldoen aan de wensen van de gemeente op het gebied van landschappelijke inpassing, maatschappelijke meerwaarde en ecologie. Zo is er in beide ontwerpen nadrukkelijk rekening gehouden met de omgeving, kunnen omwonenden mee participeren en profiteren én wordt er veel groen aangeplant om een leefgebied te creëren voor verschillende insecten en akkervogels.

☀️ Multifunctioneel ruimtegebruik: natuurstimulans én gewassenteelt onder de panelen
Net als alle andere zonneparken van TPSolar, zijn de parken in Beuningen ingericht met een vorm van multifunctioneel ruimtegebruik. Zo zijn beide projecten op zo’n manier ingericht dat de biodiversiteit wordt gestimuleerd. Er worden ruime stroken aan bloem- en kruidenrijk grasland ingezaaid en meerdere bijenhotels geplaatst. Op deze manier worden de (wilde)bijen, vlinders en andere bloembezoekende insecten een handje geholpen. Als het goed gaat met de insecten, profiteren veel andere diersoorten daar op hun beurt ook weer van.

Daarnaast is er een plan ontwikkeld om op beide projecten gewassen te kweken tussen en onder de zonnepanelen. Hierbij is gekozen voor gewassen die geschikt zijn om te groeien in meer schaduwrijke en vochtige plekken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan paddenstoelen.