Zonnepark Lungendonk

TPSolar heeft een zonnepark ontwikkeld op ca. 11 ha beschikbare ruimte op een landbouwperceel ter hoogte van Lungendonk 22 te Lierop, gemeente Someren. Het plangebied is gelegen binnen een Oudere-Heideontginningsgebied en valt binnen het vastgestelde zoekgebied voor zonneparken. Het perceel is in gebruik als akkerbouwgrond. Aan de westzijde loopt de Lungendonk.

Inrichting
Het beleid van gemeente Someren vraagt om minimaal 10% van het perceel in te zetten voor landschappelijke inpassing. Voor de inpassing van het zonnepark ligt de focus op de westzijde, waar we een brede, natuurlijke groenbuffer inrichten tussen woningen en het zonnepark met een plas/dras- /poelenzone. Daarnaast komt er een bloemrijke strook die midden over het terrein loopt van oost naar west. Gezamenlijk heeft het een totale groenoppervlakte van ca. 2,5 ha, waarmee ruimschoots wordt voldaan aan de gemeentelijke wens. Het resterende deel wordt ingericht met ca. 24.000 zonnepanelen met een opbrengst van bijna 12 MWp (voldoende voor ruim 3.300 huishoudens).

Participatie
TPSolar zal gedurende de exploitatieperiode van het park elk jaar € 0,50 per opgewekte MWh storten in het Somerense duurzaamheidsfonds. Daarnaast worden zon op dakprojecten van de gemeente en omwonenden financieel ondersteund en wordt er samengewerkt met de lokale energiecoöperatie ZummerePower.

Contact
Heeft u een vraag omtrent

Zonnepark Lungendonk in Someren? 

Of zou u willen participeren in dit

project? 

 

Neem dan contact op met

projectontwikkelaar Charles van de Ven 

charles.vandeven@tpsolar.nl of 023 741 01 44

Contact:

TPSolar B.V.
Melbournestraat 9, Unit 7
1175 RM Lijnden


info@tpsolar.nl

Tel: 023 741 01 44
Ma – Vr   09:00 – 18:00

©2020  Mad Man Media

Logo TPSolar 2019.png