Zonnepark Lungendonk

ontwerp Lungendonk.jpg
TPSolar projectfase 4.png

TPSolar start binnenkort met de voorbereidingen voor de bouw van dit zonnepark van ca. 11 ha ter hoogte van Lungendonk 20 te Lierop, in de gemeente Someren. Het perceel was tot eind 2020 in gebruik als akkerbouwgrond

 

Inrichting
Het beleid van gemeente Someren vraagt om minimaal 10% van het perceel in te zetten voor landschappelijke inpassing. In dit zonnepark wordt ruim 23% van het totale perceel groen ingericht. Daarbij ligt de focus op de westzijde, waar we een brede, natuurlijke groenbuffer inrichten tussen de straat en de woningen aan de overzijde en het zonnepark. Daarnaast komt er een bloemrijke strook die midden over het terrein loopt van oost naar west, en bloemrijk grasland rondom. In die stroken worden meerdere grote bijenhotels geplaatst. In totaal is de groenoppervlakte bijna 2,5 ha. Het resterende deel wordt ingericht met ca. 26.000 zonnepanelen met een opbrengst van bijna 12 MWp (voldoende voor ruim 3.300 huishoudens).

Participatie
TPSolar zal gedurende de exploitatieperiode van het park elk jaar € 0,50 per opgewekte MWh storten in het Somerense duurzaamheidsfonds. Daarnaast worden zon op dakprojecten van de gemeente en omwonenden financieel ondersteund en wordt er samengewerkt met de lokale energiecoöperatie ZummerePower.

Informatiebrief

Op een aantal momenten in het jaar wordt de buurt geïnformeerd over de werkzaamheden door middel van een informatiebrief die huis-aan-huis wordt verspreid in een straal van 500 meter rondom het plangebied. U kunt de meest recente informatiebrief online inzien door hier te klikken.

Contact
Heeft u een vraag omtrent

Zonnepark Lungendonk in Someren? 

Of zou u willen participeren in dit

project? 

 

Neem dan contact op met

projectontwikkelaar Charles van de Ven 

charles.vandeven@tpsolar.nl of 023 741 01 44