Logo

Zonnepark Lungendonk

Gemeente Someren heeft als doelstelling om in 2050 energieneutraal te zijn. Om dit te behalen, heeft de gemeente beleid gemaakt over de invulling van zonnepanelen, zowel op dak als op het land. TPSolar draagt met Zonnepark Lungendonk bij aan de doelstellingen van de gemeente Someren. Zonnepark Lungendonk heeft een totale oppervlakte van 11 ha en wekt groene stroom op voor ruim 3.300 Somerense huishoudens. Het zonnepark is gelegen ter hoogte van Lungendonk 20 te Lierop. Het perceel was tot eind 2020 in gebruik als akkerbouwgrond.

Inrichting
Volgens het beleid van gemeente Someren moest minimaal 10% van het perceel in worden gezet voor landschappelijke inpassing. In dit zonnepark is maar liefst ruim 23% van het totale perceel groen ingericht, met de nadruk op het versterken van de biodiversiteit. Daarbij ligt de focus op de straatzijde, waar we een brede, natuurlijke groenbuffer met een grote poel hebben ingericht tussen de woningen aan de overzijde en het zonnepark. Aan de westzijde is een vogelbosje aangeplant, uitlopend in brede struweelaanplant rondom het park. De bestaande perceelsloot midden in het terrein is voorzien van een natuurvriendelijke oever en aan beide zijden is een brede strook ingezaaid met bloemrijke kruiden, waarin meerdere grote bijenhotels zijn geplaatst. In totaal is de groenoppervlakte bijna 2,5 ha. Het resterende deel is voorzien van ca. 26.000 zonnepanelen met een gezamenlijke opbrengst van bijna 12 MWp (voldoende voor ruim 3.300 huishoudens). De grassen en kruiden tussen en onder de panelen worden extensief beheerd met schapenbeweiding.

Zonnepark Lungendonk heeft zich opengesteld voor het langdurig onderzoek naar natuurwaarden op zonneparken: EcoCertified Solar Parks. Meer hierover is te lezen op onze Kennisbank.

Participatie
De financiering van Zonnepark Lungendonk is daarnaast voor een groot deel gefinancierd door burgerparticipatie via ZonnepanelenDelen: het grootste platform voor investeringen in zonne-energie. Particulieren investeren via de zogeheten ZonneDelen. Het rendement van een ZonneDeel beweegt mee met de stroomprijs en de hoeveelheid opgewekte zonnestroom. De inwoners van Someren hadden de mogelijkheid om met voorrang financieel te participeren. Daarnaast kregen alle omwonenden binnen een straal van 500 meter van het zonnepark een gratis ZonneDeel.

TPSolar zal gedurende de exploitatieperiode van het park elk jaar € 0,50 per opgewekte MWh storten in het Somerense duurzaamheidsfonds. Ook zijn lokale zon-op-dakprojecten financieel ondersteund.

Ook is er bij dit project sprake van 50% lokaal eigendom. Door een samenwerking met het lokale bedrijf Janssen de Jong Projectontwikkeling (nieuw: Revolve Development).

Lokale betrokkenheid

Zonnepark Lungendonk is gerealiseerd en wordt onderhouden met de hulp van verschillende lokale en regionale bedrijven. Zo verzorgde een restaurant uit Lierop alle catering tijdens de bouw. Een bedrijf uit Geldrop heeft alle grondwerken en groenvoorzieningen uitgevoerd en gaat deze laatste ook langdurig onderhouden. Een elektrotechnisch familiebedrijf uit Helmond verzorgde de beveiliging tijdens de bouw. Een bedrijf uit Uden voert grote delen van het elektrotechnische onderhoud uit.

Contact
Heeft u een vraag omtrent Zonnepark Lungendonk in Someren?

Neem dan contact op met asset manager Barry Lamers
lungendonk@tpsolar.nl of 023 741 01 44