Zonnepark Hoofdweg

Hoofdweg.png
fase 1.png

 

Gemeente Haarlemmermeer

Gemeente Haarlemmermeer wil in 2050 energieneutraal zijn. Om dit te behalen moeten er een aantal belangrijke stappen worden gezet. De gemeente zet daarom in op energiebesparing en zonnepanelen op daken, maar ook op grootschalige duurzame energieprojecten, zoals zonneparken.

Het bouwen van zonneparken wil de gemeente vooralsnog beperken tot één gebied in de Haarlemmermeer. Op 14 mei 2020 is het zogeheten “Zonnecarré”, het gebied rondom Schiphol, door de gemeenteraad aangewezen als zoekgebied voor zonne-energie. Het doel van de gemeente is om hier 300 hectare aan zonneparken te realiseren voor 2030.

Zonnecarré

Het Zonnecarré, zoekgebied voor zonne-energie

Initiatief TPSolar 

Tot en met 31 oktober 2021 konden initiatieven binnen het Zonnecarré zich aanmelden bij de gemeente Haarlemmermeer. TPSolar heeft in deze periode een initiatief bij de Hoofdweg en Schipholweg aangemeld. Daarna vond bij de gemeente een loting en een globaal haalbaarheidsonderzoek plaats. Begin maart ontving TPSolar het bericht dat wij geselecteerd zijn en door mogen met de volgende stap. Samen met omwonenden, de gemeente en andere belanghebbenden wil TPSolar het zonnepark in 2022 verder vorm gaan geven.

 

Wilt u ook geïnformeerd worden en/of meedenken over Zonnepark Hoofdweg? 

Dat kan! TPSolar streeft ernaar om omwonenden nauw te betrekken bij haar projecten door hun adviezen en ideeën mee te nemen over het ontstaan van meerwaarde, het ontwerp en andere punten die zij belangrijk vinden.

 

  • Een gesprek bij u thuis;

  • Een gesprek bij ons op kantoor (ons hoofdkantoor zit in Lijnden);

  • Eerste informatiebijeenkomst bij Dorpshuis de Vluchthaven op dinsdag 12 april 2022;

  • Werkgroep sessies om verder te praten over het ontwerp (sessies april, mei en juni 2022);

  • Tweede informatiebijeenkomst bij Dorpshuis de Vluchthaven (29 juni 2022).

  • Werkgroep bijeenkomsten om verder te praten over het ontwerp (april en mei 2022).

 

Stuur een e-mail naar info@tpsolar.nl of neem telefonisch contact met ons op via 023 741 01 44 om u hiervoor aan te melden.

 

Eerste informatiebijeenkomst 12 april 2022 

Op 12 april 2022 organiseerde TPSolar een eerste informatiebijeenkomst om omwonenden te informeren en in gesprek te gaan over het ontwerp van het zonnepark en hoe de omgeving kan participeren en meeprofiteren.

Bekijk hier alle informatie zoals getoond tijdens de informatiebijeenkomst op 12 april:

☀️Uitnodiging informatiebijeenkomst

☀️Ontwerptekening Zonnepark Hoofdweg

☀️Doorsnedes Zonnepark Hoofdweg

☀️Presentatie informatiebijeenkomst

​☀️Verslag informatiebijeenkomst

Tweede informatiebijeenkomst 29 juni 2022

Op woensdag 29 juni 2022 organiseerde TPSolar een tweede informatiebijeenkomst. 

Bekijk hier alle informatie zoals getoond tijdens de tweede informatiebijeenkomst op 29 juni:

☀️Uitnodiging tweede informatiebijeenkomst

☀️Uitnodiging tweede informatiebijeenkomst (overig geïnteresseerden op 2 km)

☀️Ontwerptekening Zonnepark Hoofdweg v2 

☀️Doorsnedes Zonnepark Hoofdweg v2

☀️Artist impressions Hoofdweg- en Schipholweg-kant

☀️Presentatie tweede informatiebijeenkomst 

☀️Verslag tweede informatiebijeenkomst 

☀️Peutz concept-rapport geluidsonderzoek

☀️Kaart leidingen Kadaster

Derde informatiebijeenkomst 28 september 2022

Op woensdag 28 september 2022 organiseerde TPSolar een derde informatiebijeenkomst. 

☀️ Verslag informatiebijeenkomst

☀️ Presentatie informatiebijeenkomst

☀️ Definitief ontwerp zoals getoond op informatiebijeenkomst

Neem dan contact op met

projectontwikkelaar Emma Hendriks 

emma.hendriks@tpsolar.nl of 023 741 01 44

Contact

Heeft u een vraag omtrent

Zonnepark Hoofdweg in Haarlemmermeer? 

Of zou u willen participeren in dit project? 

Emma.jpg