Logo

Zonnepark Hoofdweg

Ontwerp

Vergunning

SDE++ subsidie

Bouw

Realisatie

Een oppervlakte van 22 hectare inrichten voor duurzame energie en landschappelijke inpassing. De gemeenteraad van Haarlemmermeer heeft in 2022 twee zonnepark-initiatieven van TPSolar uitgeloot als project: Hoofdweg en Vijfhuizerweg. Het zonnepark aan de Hoofdweg krijgt een vermogen van 20 MW. Dit staat gelijk aan het jaarverbruik van 6.000 gemiddelde Nederlandse huishoudens.

☀️ Klik hier voor het definitieve landschappelijke ontwerp

☀️ Klik hier voor de meest recente informatiebrief

Gemeente Haarlemmermeer

Gemeente Haarlemmermeer wil in 2050 energieneutraal zijn. Om dit te behalen, zet de gemeente in op energiebesparing en zonnepanelen op daken, maar ook op grootschalige duurzame energieprojecten, zoals zonneparken. De gemeente heeft een ‘Zonnecarré’ vastgesteld als zoekgebied voor zonneparken rondom Schiphol. In dit zoekgebied heeft TPSolar een plan gemaakt voor Zonnepark Hoofdweg.

Het Zonnecarré, zoekgebied voor zonne-energie

Bewonersparticipatie

Bewonersparticipatie bestaat uit twee onderdelen: planparticipatie en financiële participatie.

Bij planparticipatie kan je meedenken over de plannen, het ontwerp, de inrichting, het beheer en het onderhoud van het zonnepark. Omwonenden van het zonnepark worden hierbij actief betrokken door informatie op de website en sociale media, informatiebijeenkomsten en keukentafelgesprekken. In 2022 hebben omwonenden meegedacht met Zonnepark Hoofdweg.

Bekijk hier alle informatie zoals getoond tijdens de informatiebijeenkomst op 28 september 2022 en aanvullende informatie, zoals het geluidsonderzoek van Peutz. Wil je ook de informatie die op de andere avonden getoond zijn? Neem gerust contact met ons op!

Derde informatiebijeenkomst 28 september 2022

☀️   Verslag informatiebijeenkomst

☀️   Presentatie informatiebijeenkomst

☀️   Definitief ontwerp zoals getoond op informatiebijeenkomst

☀️   Peutz concept-rapport geluidsonderzoek

☀️   Kaart leidingen Kadaster

☀️   Artist impressions Hoofdweg- en Schipholweg-kant

Financiële participatie is het mee-investeren en/of het voordeel ervaren van de opbrengsten van een zonnepark. Wij volgen hierbij de stappen van het Klimaatakkoord. Wij streven naar 50% lokaal eigendom bij al onze projecten. In overleg met de omwonenden kan het ook zo zijn dat dit niet de ideale uitkomst is van financiële participatie. Na het ontvangen van de omgevingsvergunning, gaan we in overleg over het meeprofiteren van de groene stroom van Zonnepark Hoofdweg met de omwonenden.

Contact
Heeft u een vraag omtrent Zonnepark Hoofdweg in Haarlemmermeer?
Of zou u willen participeren in dit project?

Neem dan contact op met projectontwikkelaar Emma Hendriks
emma.hendriks@tpsolar.nl of 023 741 01 44