Zonnepark Lage Wald

Zonder legenda.png
TPSolar projectfase 1.png

Eind december 2020 heeft het college van burgemeesters en wethouders van gemeente Berg en Dal het zonnepark-initiatief van TPSolar uitgekozen als vierde en laatste pilot-project. De bruto-oppervlakte van dit project is in totaal 15 hectare (ha), waarvan het zonnepark met 21.000 zonnepanelen slechts 10,5 ha omvat, de overige 4,5 ha bestaat uit de landschappelijke inpassing. De potentiële opbrengst van het project staat gelijk aan het verbruik van ruim 3.200 gemiddelde Nederlandse huishoudens.

Landschappelijke inrichting met het oog op de patrijs

Het doel van TPSolar is om een zonnepark te ontwikkelen die bijdraagt aan het vergroten van het patrijzen habitat. Hiervoor heeft TPSolar, samen met gemeente Berg en Dal, het bureau Sovon Vogelonderzoek Nederland gevraagd om te adviseren over het ontwerp en beheer van het zonnepark. Hieruit zijn een aantal concrete adviezen gekomen welke in het uiteindelijke ontwerp zullen terugkomen.

 

Informatie

TPSolar heeft samen met SolarEnergyWorks een informatieavond georganiseerd over de twee zonnepark initiatieven in Berg en Dal. Deze avond vond plaats op 8 september 2021. Bekijk hier alle informatie zoals getoond tijdens de informatieavond: 

☀️ Uitnodiging informatieavond

☀️ Presentatie informatieavond

☀️ Landschappelijk ontwerp

☀️ Participatieposter 

☀️ Verslag informatieavond

Voorlopig ontwerp

Naar aanleiding van de informatieavond en adviezen van gemeente Berg en Dal en een aantal lokale natuurorganisaties hebben wij het landschappelijke ontwerp aangepast. Hierin is o.a. een doorzicht vanaf de Lagewald naar Duitsland toegevoegd. Zie de onderstaande links voor een weergave van het landschappelijke ontwerp en de bijbehorende landschappelijke profielen:

☀️ Landschappelijk ontwerp               

☀️ Landschappelijke profielen 

☀️ Landschappelijke visie, beplanting- en beheerplan
                      

Participatie

TPSolar streeft ernaar om omwonenden nauw te betrekken bij haar projecten. Er zijn twee categorieën van bewonersparticipatie. De eerste categorie is planparticipatie. Hiervoor organiseren wij (digitale) informatiebijeenkomsten en voeren wij keukentafelgesprekken om de adviezen en ideeën van omwonenden mee te nemen over het ontstaan van meerwaarde, het ontwerp en andere punten die zij belangrijk vinden.

 

Daarnaast is het voor omwonenden mogelijk om op verschillende manieren te participeren in het zonnepark. De andere categorie van bewonersparticipatie is namelijk financiële participatie. Dit is de eis over het 50% lokaal eigendom bij duurzame energie projecten. Dit kan onder andere worden ingevuld door een samenwerking aan te gaan met de lokale energie coöperatie. Wij zijn in gesprek met energiecoöperatie Energierijck. 

Vervolg

In de komende periode gaan we verder in overleg met de omgeving door middel van keukentafelgesprekken. Helaas kan de tweede informatiebijeenkomst door de Corona maatregelen niet doorgaan. Wij zijn voornemens om in januari de vergunning aan te vragen, ook na het indienen is er nog ruimte om inspraak uit te oefenen op het plan. De uitgebreide omgevingsvergunningsprocedure zal worden doorlopen. Er zal op zijn vroegst pas eind 2023 gestart worden met de bouw.

Contact

 Heeft u een vraag omtrent Zonnepark

Lage Wald? Of zou u willen participeren in dit project? 

 

Neem dan contact op met Projectontwikkelaar Robert van der Horst robert.vanderhorst@tpsolar.nl

023 741 01 44.

2020_07_16_0541.jpg