Zonnepark Lage Wald

Ontwerp Berg en Dal.JPG

Eind december 2020 heeft het college van burgemeesters en wethouders van gemeente Berg en Dal het zonnepark-initiatief van TPSolar uitgekozen als vierde en laatste pilot-project. De bruto-oppervlakte van dit project is in totaal 15 hectare (ha), waarvan het zonnepark met 21.000 zonnepanelen slechts 10,5 ha omvat, de overige 4,5 ha bestaat uit de landschappelijke inpassing. De potentiële opbrengst van het project staat gelijk aan het verbruik van ruim 3.200 gemiddelde Nederlandse huishoudens.

Landschappelijke inrichting met het oog op de patrijs

Het doel van TPSolar is om een zonnepark te ontwikkelen die bijdraagt aan het vergroten van het patrijzen habitat. Hiervoor heeft TPSolar, samen met gemeente Berg en Dal, het bureau Sovon Vogelonderzoek Nederland gevraagd om te adviseren over het ontwerp en beheer van het zonnepark. Hieruit zijn een aantal concrete adviezen gekomen welke in het uiteindelijke ontwerp zullen terugkomen.

 

Klik hier voor de meest recente versie van het landschappelijk ontwerp.

 

Participatie

TPSolar streeft ernaar om omwonenden nauw te betrekken bij haar projecten. Er zijn twee categorieën van bewonersparticipatie. De eerste categorie is planparticipatie. Hiervoor organiseren wij (digitale) informatiebijeenkomsten en voeren wij keukentafelgesprekken om de adviezen en ideeën van omwonenden mee te nemen over het ontstaan van meerwaarde, het ontwerp en andere punten die zij belangrijk vinden.

 

Daarnaast is het voor omwonenden mogelijk om op verschillende manieren te participeren in het zonnepark. De andere categorie van bewonersparticipatie is namelijk financiële participatie. Dit is de eis over het 50% lokaal eigendom bij duurzame energie projecten. Dit kan onder andere worden ingevuld door een samenwerking aan te gaan met de lokale energie coöperatie.

 

Vervolg

Samen met omwonenden, de gemeente en andere belanghebbenden zal TPSolar het zonnepark in 2021 verder vorm gaan geven. 

Contact

 Heeft u een vraag omtrent Zonnepark

Lage Wald? Of zou u willen participeren in dit project? 

 

Neem dan contact op met junior projectontwikkelaar Robert van der

Horst. robert.vanderhorst@tpsolar.nl

023 741 01 44.