Logo

Zonnepark Lage Wald

Ontwerp

Vergunning

SDE++ subsidie

Bouw

Realisatie

Klik hier voor de fotovisualisatie van de omgeving gemaakt door ROM3D

16.000 zonnepanelen plaatsen op een oppervlakte van 11 hectare. De gemeenteraad van Berg enDal heeft eind 2020 het zonnepark-initiatief van TPSolar uitgekozen als pilot-project. Het zonnepark zal een vermogen krijgen van 11MW. Dit staat gelijk aan het jaarverbruik van 3.250 gemiddelde Nederlandse huishoudens.

​Gemeente Berg en Dal

Het doel van de gemeente Berg en Dal is om in 2040 energieneutraal te zijn. Om dit te behalen, zet de gemeente in op energiebesparing en zonnepanelen op daken, maar ook op grootschalige duurzame energieprojecten, zoals zonneparken. De gemeente heeft een ruimtelijke visie duurzame energieopwekking vastgesteld, deze staat hier.

De inwoners van de gemeente hebben een voorkeur gegeven voor zonneparken op de locaties in deze overzichtskaart. Naar aanleiding van de visie en overzichtskaart, zijn er zoekgebieden aangewezen voor de ontwikkeling van zonneparken. De zoekgebieden zijn nadrukkelijk niet bedoeld om volledig en uitsluitend te gebruiken voor grootschalige opwekking van duurzame energie. Daarvoor zijn het huidige agrarische gebruik en de landschappelijke en recreatieve waarden, zoals de luchtlandingen van parachutisten ter herinnering aan Operatie Market Garden, te belangrijk. In dit zoekgebied heeft TPSolar een plan gemaakt voor Zonnepark Lage Wald.

Landschappelijke inrichting met het oog op de patrijs

Het doel van TPSolar is om een zonnepark te ontwikkelen die bijdraagt aan het vergroten van het patrijzen habitat. Hiervoor heeft TPSolar, samen met gemeente Berg en Dal, het bureau Sovon Vogelonderzoek Nederland gevraagd om te adviseren over het ontwerp en beheer van het zonnepark. Hieruit zijn een aantal concrete adviezen gekomen welke in het uiteindelijke ontwerp zijn teruggekomen.

Bewonersparticipatie

Er zijn twee soorten bewonersparticipatie, namelijk planparticipatie en financiële participatie.

Planparticipatie
TPSolar streeft ernaar om omwonenden nauw te betrekken bij haar projecten. Er zijn twee categorieën van bewonersparticipatie. De eerste categorie is planparticipatie. Hiervoor organiseren wij (digitale) informatiebijeenkomsten en voeren wij keukentafelgesprekken om de adviezen en ideeën van omwonenden mee te nemen over het ontstaan van meerwaarde, het ontwerp en andere punten die zij belangrijk vinden. Klik hier voor het communicatie en participatie rapport.

​Onderstaand vindt u alle informatie getoond op de drie informatiebijeenkomsten over Zonnepark Lage Wald. Dit is in volgorde van meest recente informatie naar de oudste informatie.

Na de vergunningsperiode hebben wij aan de hand van de binnengekomen zienswijzen het plan aangepast (september 2023). Bekijk hier het meest recente landschappelijk ontwerp.

​Op 28 januari 2023 heeft TPSolar een schouw georganiseerd op de percelen van het zonnepark-initiatief Lage Wald. Op deze schouw zijn alle vragen, opmerkingen en bezwaren wederom besproken. Naar aanleiding van alle participatierondes heeft TPSolar het ontwerp gewijzigd en dit getoond op de inloopbijeenkomst op 8 maart 2023.

Bekijk hier alle informatie zoals getoond tijdens de inloopbijeenkomst op 8 maart 2023:

☀️ Uitnodiging inloopbijeenkomst

☀️ Landschappelijk ontwerp

☀️ ROM3D visualisatie

☀️ Beheer zonnepark folder

☀️ Financiële participatie folder

☀️ Verslag inloopbijeenkomst

Op 3 november 2022 heeft TPSolar heeft samen met de gemeente Berg en Dal een tweede informatieavond georganiseerd.

Bekijk hier alle informatie zoals getoond tijdens de informatieavond op 3 november 2022:

☀️ Uitnodiging informatieavond

☀️ Presentatie informatieavond

☀️ ROM3D visualisatie

☀️ Landschappelijk ontwerp

☀️ Participatieposter

☀️ Beheer zonnepark folder

☀️ Financiële participatie zonnepark folder

☀️ Verslag informatieavond

☀️ Gestelde vragen tijdens informatiebijeenkomst

​Op 8 september 2021 heeft TPSolar heeft samen met SolarEnergyWorks een informatieavond georganiseerd over de twee zonnepark initiatieven in Berg en Dal.

Bekijk hier alle informatie zoals getoond tijdens de informatieavond op 8 september 2021: 

☀️ Uitnodiging informatieavond

☀️ Presentatie informatieavond

☀️ Landschappelijk ontwerp

☀️ Participatieposter 

☀️ Verslag informatieavond

​Klik hier voor de informatiebrief van 19 november 2021. 

Financiële participatie
Het is voor omwonenden mogelijk om op verschillende manieren te participeren in het zonnepark. De andere categorie van bewonersparticipatie is namelijk financiële participatie. Dit is de eis over het 50% lokaal eigendom bij duurzame energie projecten. Dit kan onder andere worden ingevuld door een samenwerking aan te gaan met de lokale energie coöperatie. Wij zijn in gesprek met energiecoöperatie Energierijck.

Vervolg

TPSolar heeft in 2023 de omgevingsvergunning ontvangen en begin 2024 hebben we de SDE-subsidie toegewezen gekregen.

Contact
Heeft u een vraag omtrent Zonnepark Lage Wald in Berg en Dal?
Of zou u willen participeren in dit project?

Neem dan contact op met projectontwikkelaar Robert van der Horst
robert.vanderhorst@tpsolar.nl of 023 741 01 44